Aicinām piedalīties Zemgales reģiona jaunatnes darbiniekus apmācībā par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību* kā metodi darbā ar jauniešiem

„Patiesībā ir tur – dabā!”

* – Piedzīvojumu izglītība ir brīvā dabā organizēts mācību process, kura pamatā ir tā dalībnieku aktīva un mērķtiecīga iesaiste aizraujošās, izaicinājumiem pilnās āra aktivitātēs. Piemēram – pārgājieni, klinšu kāpšana, braukšana ar kanoe, virvju kursi vai komandu veidošanas uzdevumi. Apmācības dos iespēju jaunatnes darbiniekiem apgūt zināšanas caur paša piedzīvoto un iemācīties tās pielietot dažādās mācīšanās situācijās.

Apmācības par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību nav izdzīvošanas prasmju treniņš vai kādas āra dzīves tehnikas specifiskas apmācības. Tās ir vērstas uz šo pieeju apguvi un pielietošanu mācīšanās procesa virzīšanā darbā ar jauniešiem.

Apmācības notiks: 2015. gada 24.-26.aprīlī, viesu namā „Turbas”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (Pieteikšanās šeit: http://ieej.lv/36TMc. Pieteikšanās termiņš ir 10. aprīlis, dalībnieku atlases rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 13.aprīlim)

Apmācību mērķis: radīt izpratni par āra dzīves aktivitātēm, piedzīvojumu izglītību un tās pieejām, kā arī sagatavot apmācību dalībniekus būt gataviem veidot un vadīt āra dzīves aktivitātes un popularizēt līdzdalības ideju.

Apmācību uzdevumi:

  • Sniegt apmācību dalībniekiem teorētisku informāciju par āra dzīves metodēm, rīkiem, konceptiem un mācīšanās procesa vadīšanu/veicināšanu;
  • Dot iespēju dalībniekiem piedzīvot un izprast līdzdalības principu ietekmi uz aktivitāšu veidošanu un realizāciju;
  • Ļaut apmācību dalībniekiem praktiski izmēģināt dažādas āra dzīves izglītības metodes un rīkus;
  • Atvēlēt laiku un vietu apmācību dalībnieku praktiskajai mācīšanās daļai un personīgā mācīšanās procesa pilnveidošanai, kā arī jauniegūto zināšanu un prasmju sasaistei ar katra realitāti darbā ar jauniešiem.

Dalībnieku profils: jaunatnes darbinieki un tie, kuriem ir interese jaunu metožu apgūšanā, lai dažādotu un ienestu inovācijas savā darbā ar jaunatni.

Apmācības vadīs: Sintija Lase un Rinalds Rudzītis.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas un ir svarīgi, lai jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, laura.riekstina@redcross.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

 

Tevi varētu interesēt arī:

Aicinām uz lekciju “Krīzes intervence. Izdegšanas sindroms”

Ziņa publicēta 27.09.2016.

LSK darbinieki un brīvprātīgie piedalās seminārā/lekcijā “Krīzes intervence. Izdegšanas sindroms”

Ziņa publicēta 15.10.2016. 11. oktobrī visi LSK darbinieki, brīvprātīgie un citi interesenti tika aicināti uz psiholoģes Ilzes Novikovas semināru par krīzes intervenci un izdegšanas sindromu, kurā semināra dalībniekiem tika sniegta …

LSK sāk īstenot jaunu projektu “Zinošs, tātad varošs”

Ziņa publicēta 08. 03.2017. Ar prieku paziņojam, ka kopš 1. marta LSK sācis īstenot jaunu projektu “Zinošs, tātad varošs” (Nr. DIKS-17-571-lī)), ko finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. …