Šī gada 1. decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta AIDS diena. Diena, kad mēs atceramies tos cilvēkus, kas aizgājuši šīs slimības dēļ. Kā jau katru gadu, arī šogad Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Jaunatnes Dobeles nodaļas jaunieši un LSK Dobeles komitejas pārstāvji policijas pavadībā 17.30 devās lāpu gājienā pa Dobeles ielām, lai atzīmētu šo dienu, ieturētu klusuma brīdi par cietušajiem un padomātu par to, cik trausla ir mūsu vienīgā dzīvība.

12359594_1533493616972623_995272217_o

Cilvēki, kuri miruši šis slimības dēļ, ir gan labi zināmi cilvēki, gan parasti ļaudis, gan jauni, gan veci. Mēs nekad nevaram zināt, kas var notikt, tāpēc ir jāapsver jau iepriekš sava rīcība, pirms cēloņi ir radījuši smagas sekas.

Man pašai katra nodzisusī liesmiņa atgādina sirdis, kas izdzisušas, zaudējot spēku cīnīties. Bet šo cilvēku klātbūtni un viņu sirds pukstus mēs pieminam, iededzot svecītes, ieturot klusuma brīdi un aizdomājoties, padomājot par vērtībām, par to, kas svarīgs un svēts, par katra trauslo dzīvību un veselību.

Mūsu lāpu gājiens ved cauri pilsētai, ietverot 3 pieturu punktus, sabiedriskas vietas, kur pievēršam cilvēku uzmanību. Šajās vietās no svecēm izveidojam piemiņas zīmi, ieturam klusuma brīdi, dalāmies ar informāciju un pēdējo gadu statistiku, un visa gājiena laikā cilvēkiem dalām piespraužamas piemiņas zīmes lentītes.

IMG_3695

Pirmais punkts ir mūsu pašu, LSK Dobeles komitejas, telpu priekšā, kur to var redzēt katrs garāmgājējs un garāmbraucējs. Otrais punkts – Dobeles Vēsturiskais tirgus laukums, kur pulcējas visvairāk cilvēku. Trešais punkts – Dobeles novada domes laukums. Šeit tiek izvietotas pēdējās svecītes. Visa gājiena laikā rūpējāmies arī par cilvēkiem, kurus nevar tumsā pamanīt, dalot viņiem atstarojošās vestes.

12359804_1533494060305912_2120324006_o

Kad svecītes izliktas, mirušie pieminēti, vestes izdalītas, paši nosaluši, dodamies atpakaļ uz LSK Dobeles komitejas telpām sildīties. Šajā dienā vienai no brīvprātīgajām ir arī dzimšanas diena, kuru kopā ar AIDS dienu atzīmējam dzerot siltu tēju, uzcienājoties ar pankūkām, ko sarūpējusi čaklā zupas virtuves pavārīte Malda un jubilāres pašcepto kūku, un stiprie zēni uzurrā gaviļnieci.

Pēc sasildīšanās, paēšanas tiek izrunāti tuvākie plāni, kuru ir patiesi daudz. Nākamie pasākumi jau tūlīt būs klāt. Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Dobeles nodaļas jauniešiem decembris ir strādīgs mēnesis, taču neviltotais prieks ļauj ar pilnu sparu darboties uz priekšu.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Eļkina,
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
Dobeles nodaļas brīvprātīgā

Tevi varētu interesēt arī:

Daugavpilī veicina saikni starp veco un jauno paaudzi

6. oktobrī Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Daugavpils nodaļas jaunieši organizēja atraktīvu pasākumu pensionāriem, kur kopīgiem spēkiem bija iespēja sadziedāt un jautri pavadīt laiku kuplā …

Aicinām jauniešus piedalīties Zemgales reģiona apmācībās jauniešu uzņēmīguma veicināšanai

Ziņa publicēta 09.09.2016. Apmācību “Uzņem apgriezienus” mērķis ir veidot izpratni par uzņēmīgumu un sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma praktizēšanai ikdienā, stiprināt jauniešu pašiniciatīvu, neatlaidību un atbildības izjūtu par ideju īstenošanu, kā …

Aicinām Zemgales reģiona jauniešus piedalīties apmācībās par vienaudžu izglītību “Jaunietis – Jaunietim II!”

Apmācības notiks: 2015. gada 6. novembrī – 8. novembrī viesu namā „Bērzkalni”, Bauskā, Bauskas novadā. (http://www.berzkalni.lv/). Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/socialaieklausanazemgale, pieteikšanās termiņš 25. oktobris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz …