Brīvprātība ir viens no Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes pamatprincipiem. Tas ir veids, kādā ikvienam ir iespēja palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama, ziedojot savu laiku un prasmes. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, esot Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības sastāvā, darbojas, ievērojot šo principu.

LSK un LSKJ brīvprātīgo aktivitātes

LSK un LSKJ brīvprātīgo skaits šobrīd ir aptuveni 1500 cilvēku, kuri ir aktīvi dažādās jomās, bet kā visvairāk veicamās galvenās aktivitātes var minēt:

 • iesaistīšanās dažādu labdarības projektu organizēšanā, realizēšanā un LSK ideju popularizēšanā;
  piedalīšanās bezatlīdzības asins donoru dienu pasākumos, jaunu donoru piesaistīšanā un bezatlīdzības donoru kustības popularizēšanā;
 • iesaistīšanās humānās palīdzības sniegšanā, piemēram, darbs humānās palīdzības savākšanas un izsniegšanas punktos;
 • LSK Jaunatnes organizācijas brīvprātīgie vienaudžu izglītotāji Latvijas skolās lasa lekcijas par tādām tēmām kā – HIV/AIDS, vardarbība, starptautiskās humānās tiesības, cilvēktiesības un diskriminācija, pirmā palīdzība u.c.;
 • cilvēki ar medicīnisko izglītību LSK veselības istabās brīvprātīgi sniedz konsultatīvu palīdzību;
  iesaistīšanās pirmās palīdzības mācībās un sacensībās kā negadījumu atveidotājiem, tiesnešiem un palīgiem; u.c.

 

Ko iegūst brīvprātīgais?

 • iespēju padarīt pasauli labāku, pārveidojot un uzlabojot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti;
 • iespēju īstenot savus sociālos projektus un sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem visā Latvijā;
 • jaunas zināšanas un pieredzi;
 • brīvprātīgā darba pieredzi;
 • gandarījumu par labi paveikto darbu;
 • iegūt jaunus draugus un sociālos kontaktus!

Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kurš vēlas izmantot savas spējas un pieredzi, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, ietekmēt sabiedrībā notiekošo, aktīvi darboties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm atbilstošus projektus un laika apjomu, kuru veltīt brīvprātīgā darbam.

 

pievienojies

 

Aizpildi anketu ŠEIT, nosūti uz e-pastu youth@redcross.lv vai iesniedz LSK sekretariātā Rīgā, Šarlotes ielā 1D!