LSKJ nodrošina nepārtrauktu darbību, sniedzot atbalstu Latvijas jauniešiem cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālos un veselību veicinošos pasākumus, un diskriminācijas mazināšanas jomā, kā arī iesaistās konsultāciju / sadarbības procesā ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, lai īstenotu interešu aizstāvību un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī diskriminācijas mazināšanu un ierobežošanu.

 

LSKJ rīkotais apmācību cikls „Nākotnes akadēmija”

2014.gada laikā īstenojām sen lolotu apmācību ciklu „Nākotnes akadēmija”, kur apmācījām jauniešus par vienaudžu izglītotājiem. Vienaudžu izglītotāji ir speciāli apmācīti  un motivēti jaunieši, kuri vada un organizē dažādas izglītojošas aktivitātes vienaudžiem. Jauniešu izglītotāju  darbības mērķis – veicināt vienaudžu zināšanas, iemaņas un izpratnes veidošanu, kas palīdzēs jauniešiem uzņemties atbildību un aizsargāt savu un savu vienaudžu veselību. Šī ir neformālās izglītības metode, ko izmanto, kā profilakses pasākumu, jauniešu informēšanai par drošības un veselības jautājumiem. Kopumā, par dalību apmācību ciklā, saņēmām ap 150 jauniešu pieteikumus no visas Latvijas, bet pēc otrās atlases kārtas, devām iespēju 35 jauniešiem kļūt par vienaudžu izglītotājiem!

Vienaudžu izglītotāji ieguva padziļinātas zināšanas par  seksuālo veselību, HIV/AIDS, STS, atkarību  izraisošām vielām, drošības jautājumiem uz ceļa, ūdenī un ugunsgrēka gadījumā, zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, pieredzi prezentāciju gatavošanā,  nodarbību vadīšanā. Pēc apmācībām jaunieši vadīja nodarbības savu vienaudžu vidū, interešu izglītības iestādēs, skolās. Bilde no „Nākotnes akadēmija” apmācībām.

LSKJ vasaras izglītojošais pasākums „Drošs un vesels”

Jau tradicionāli ceturto gadu pēc kārtas tika rīkots izglītojošs pasākums par drošības un veselības jautājumiem LSKJ nodaļu jauniešiem.  2015.gadā plānots līdzīgu pasākumu organizēt ne tikai Latvijas jauniešiem, bet arī pieaicināt jauniešus no citu valstu Sarkano Krustu biedrībām. Pasākumā piedalījās jaunieši no LSKJ nodaļām no visas Latvijas, kas tika izglītoti par pirmo palīdzību, veselības veicināšanu, par cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumiem, pasākumiem, kuri veicami pazudušas personas meklēšanas gadījumā u.tml. Tā noslēgumā tika rīkota neliela nakts trase ar inscenētiem nelaimes gadījumiem, kuros jauniešiem bija jāizvērtē situācija un jārīkojas, saskaņā ar pasākuma laikā iegūtajām zināšanām par palīdzības sniegšanu. Šāda veida pasākumi izglīto un saliedē jauniešus, veicinot sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos.

Apmācības jauniešiem cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā

Projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulārā darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” ietvaros 2013. – 2015.gadā notikušas vairākas apmācības „Diskriminācija un neiecietība kā reakcija uz sabiedrības daudzveidību” un projekta informatīvās dienas visos Latvijas reģionos dažādās Latvijas pilsētās. Projekta ietvaros rīkota kampaņa „Vairosim iecietību”, kuras ietvaros, pēc padziļinātu zināšanu iegūšanas, jaunieši izglīto savus vienaudžus par diskriminācijas jautājumiem, veidiem un cēloņiem.