KAS MĒS ESAM?

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (turpmāk – LSKJ)  ir biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) sturktūrvienība, kas strādā ar bērniem un jauniešiem. LSKJ ir viena no lielākajām jaunatnes apvienībām Latvijā, kas darbojas  visos Latvijas reģionos, un ievērojot LSK statūtus, nolikumu un normatīvos aktus. LSKJ mērķis ir apvienot jauniešus, kas ar savu darbību īsteno organizācijas humāno darbu sabiedrības labā, tādā veidā nodrošinot arī LSKJ pēctecību un zināšanu nodošanu no paaudzes paaudzei.

KĀDI MĒS ESAM?

 • Humāni, jo cienām cilvēka dzīvību
 • Objektīvi, jo nešķirojam cilvēkus pēc to ādas krāsas, reliģiskās piederības vai uzskatiem
 • Neitrāli, jo neiesaistāmies politiskos un reliģiskos strīdos
 • Neatkarīgi, jo darbojamies savu mērķu vadīti
 • Brīvprātīgi, jo nesaņemam atalgojumu par savu darbu
 • Vienoti, jo cenšamies sasniegt vienus un tos pašus mērķus visā Latvijā un pasaulē
 • Visaptveroši, jo mēs mākam savienot patīkamo ar lietderīgo

PROGRAMMAS

MUMS ir 5 darbības programmas, kuras tiek īstenotas LSKJ reģionālajās nodaļās visā Latvijas teritorijā:

 1. Pirmā palīdzība;
 2. Sociālā integrācija;
 3. Veselības veicināšana;
 4. Diskriminācijas un vardarbības mazināšana;
 5. LSKJ attīstība, ideju popularizēšana, reģionālā un starptautiskā sadarbība.

KO MĒS DARĀM?

MĒS organizējam seminārus un apmācības bērniem un jauniešiem, rīkojam nometnes, akcijas un ziedojumu vākšanas kampaņas, kā arī kopīgi plānojam brīvo laiku. Mēs atbalstām jauniešu iniciatīvas, veicinām jauniešu iesaistīšanos neformālajā izglītībā, kā arī popularizējam to plašākā sabiedrībā. Mēs motivējam jauniešus lietderīgi izmantot savu brīvo laiku un aicinām pievērst uzmanību veselīgam dzīvesveidam.

KĀDĒĻ MĒS TO DARĀM?

MĒS ticam, ka ar savu darbu varam veicināt to, ka mūsu sabiedrība, valsts un pasaule kļūst par labāku vietu cilvēka dzīvei. LSKJ darbības programmas paredz īstenot LSK un LSKJ misiju – uzlabot pasaules visneaizsargātāko iedzīvotāju dzīves apstākļus, nešķirojot tos pēc tautības, rases, reliģiskajiem uzskatiem, piederības vai politiskajiem uzskatiem.