Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (turpmāk – LSKJ)  ir biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” sturktūrvienība, kas strādā ar bērniem un jauniešiem.

 

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas LSK komiteja ar nodaļām pilsētās, tādējādi organizācija spēj sniegt palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām. LSK ir viena no vecākajām sabiedriskajām organizācijām Latvijā (dibināta 1918.g. 20.novembrī), kas nemitīgi attīsta un pilnveido savu darbību. LSK darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš ir nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem.

LSK ietilpst starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību Federācijā (turpmāk – SKSPNB Federācija), kuras misija ir, mobilizējot humānisma spēkus, aizsargāt un uzlabot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, kuru izdzīvošanas, sociālo un ekonomisko drošību un cilvēka cieņu visvairāk ietekmē dažādas riska situācijas visā pasaulē. Kopumā SSKSP kustībā pārstāvētas 189 valstu nacionālās biedrības, t.sk., LSK. Saskaņā ar 1949.g. Ženēvas konvencijām un to 1977.g. un 2005.g. papildprotokoliem, LSK darbojas kā palīgs valsts institūcijām humānās palīdzības jomā.

Šobrīd organizācijā ir:

 • 10 392 biedri
 • 1 510 brīvprātīgie
 • 27 komiteja
 • 320 nodaļas
 • 20 LSK Jaunatnes nodaļas

LSK pamatuzdevumi ir:

 • popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipus;
 • būt gataviem reaģēt ārkārtas un krīzes situācijās, sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;
 • pilnveidot sabiedrības izpratni par veselīgu dzīvesveidu, attīstīt un pilnveidot LSK palīdzību sociālajā un veselības jomā;
 • nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu;
 • nodrošināt jauniešiem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
 • sekmēt jauniešu interesi par brīvprātīgo darbu;
 • īstenot integrācijas projektus, veicot darbu ar migrantiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem, dažāda veida diskriminācijai un vardarbībai pakļautām sabiedrības grupām;
 • īstenot apmācības, projektus, pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par būtiskiem sociāliem jautājumiem, to cēloņiem un sekām.

Vairāk info un jaunumus lasi šeit: www.redcross.lv