MĒS organizējam seminārus un apmācības bērniem un jauniešiem, rīkojam nometnes, akcijas un ziedojumu vākšanas kampaņas, kā arī kopīgi plānojam brīvo laiku. Mēs atbalstām jauniešu iniciatīvas, veicinām jauniešu iesaistīšanos neformālajā izglītībā, kā arī popularizējam to plašākā sabiedrībā. Mēs motivējam jauniešus lietderīgi izmantot savu brīvo laiku un aicinām pievērst uzmanību veselīgam dzīvesveidam.

 

MUMS ir 5 darbības programmas, kuras tiek īstenotas LSKJ reģionālajās nodaļās visā Latvijas teritorijā:

  1. Pirmā palīdzība;
  2. Sociālā integrācija;
  3. Veselības veicināšana;
  4. Diskriminācijas un vardarbības mazināšana;
  5. LSKJ attīstība, ideju popularizēšana, reģionālā un starptautiskā sadarbība.