2014. gadā esam īstenojuši dažādas jauniešu apmācības, nodrošinājuši skolēnu un jauniešu brīvā laika pilnvērtīgu pavadīšanu, organizējuši nometnes un neformālās izglītības aktivitātes, īstenojuši projektus, kuros iesaistīti bērni un jaunieši no visas Latvijas.

 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” apmācības

2014. gadā LSKJ bija Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā un nodrošināja organizatorisko atbalstu 18 apmācībām un 1 reģionālajai konferencei Vidzemē. Apmācībās un reģionālajos pasākumos piedalījās 450 jaunieši. Apmācības tika organizētas ar Latvijas – Šveices sadarbības programmas atbalstu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”, finansēja Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

LSKJ vasaras izglītojošais pasākums „Drošs un vesels”

Jau tradicionāli ceturto gadu pēc kārtas tika rīkots izglītojošs pasākums par drošības un veselības jautājumiem LSKJ nodaļu jauniešiem. 2015.gadā plānots līdzīgu pasākumu organizēt ne tikai Latvijas jauniešiem, bet arī pieaicināt jauniešus no citu valstu Sarkano Krustu biedrībām – stiprināt sadarbību ar Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, iespējams arī tālāku draugu – Kirgizstānas u.c. valstu jauniešiem. Pasākumā piedalās jaunieši no LSKJ nodaļām no visas Latvijas, kas tika izglītoti par pirmo palīdzību, veselības veicināšanu, par cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumiem, pasākumiem, kuri veicami pazudušas personas meklēšanas gadījumā u.tml. Tā noslēgumā tika rīkota neliela nakts trase ar inscenētiem nelaimes gadījumiem, kuros jauniešiem bija jāizvērtē situācija un jārīkojas, saskaņā ar pasākuma laikā iegūtajām zināšanām par palīdzības sniegšanu. Šāda veida pasākumi izglīto un saliedē jauniešus, veicinot sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos.

LSKJ rīkotais apmācību cikls „Nākotnes akadēmija”

2014.gada laikā īstenojām sen lolotu apmācību ciklu „Nākotnes akadēmija”, kur apmācījām jauniešus par vienaudžu izglītotājiem. Vienaudžu izglītotāji ir speciāli apmācīti  un motivēti jaunieši, kuri vada un organizē dažādas izglītojošas aktivitātes vienaudžiem. Jauniešu izglītotāju darbības mērķis – veicināt vienaudžu zināšanas, iemaņas un izpratnes veidošanu, kas palīdzēs jauniešiem uzņemties atbildību un aizsargāt savu un savu vienaudžu veselību. Šī ir neformālās izglītības metode, ko izmanto, kā profilakses pasākumu, jauniešu informēšanai par drošības un veselības jautājumiem. Kopumā, par dalību apmācību ciklā, saņēmām ap 150 jauniešu pieteikumus no visas Latvijas, bet pēc otrās atlases kārtas, devām iespēju 35 jauniešiem kļūt par vienaudžu izglītotājiem!

Vienaudžu izglītotāji ieguva padziļinātas zināšanas par  seksuālo veselību, HIV/AIDS, STS, atkarību  izraisošām vielām, drošības jautājumiem uz ceļa, ūdenī un ugunsgrēka gadījumā, zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, pieredzi prezentāciju gatavošanā,  nodarbību vadīšanā. Pēc apmācībām jaunieši vadīja nodarbības savu vienaudžu vidū, interešu izglītības iestādēs, skolās. Bilde no „Nākotnes akadēmija” apmācībām.