2_RDIKSD_RGB logo_LSKJ

Šā gada 27. un 28. februārī tika aizvadītas Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes (LSKJ) rīkotā projekta “Par labāku rītdienu” pirmās divas apmācību dienas. Projekts “Par labāku rītdienu” tiek īstenots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu. Projekta mērķis – veicināt Rīgā dzīvojošo jauniešu zināšanu, iemaņu paaugstināšanos un izpratnes veidošanu, kas palīdzēs jauniešiem uzņemties atbildību un informēt savus vienaudžus par drošības un veselības jautājumiem.

Projekta pirmajā apmācību dienā dalībnieki ar dažādu saliedējošu spēļu palīdzību iepazinās viens ar otru, uzzināja, kā ir izveidojies Sarkanais Krusts, kādas ir darbības programmas un pamatprincipi, kā arī tika iepazīstināti ar brīvprātīgā darba iespējām un ieguvumiem Latvijas Sarkanā Krusta struktūrvienībā Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne. Apmācībās iekļautā Cilvēcības stunda dažādu lomu spēļu, diskusiju, un interaktīvu uzdevumu veidā jauniešiem palīdzēja izprast, kas ir humānisms un, ko nozīmē sociālā atbildība. Pirmās dienas noslēgumā dalībnieki apguva pirmās palīdzības pamatlietas – pareiza ātrās palīdzības izsaukšana, rīcība ārkārtas situācijās. Praktiski darbojoties dalībnieki iemācījās kā cietušais jānovieto stabilajā sānu guļā, skatoties un analizējot LSKJ filmētus videomateriālus, jaunieši guva izpratni kā jāsniedz pirmā palīdzība apdegumu, elektrotraumas un citās nelaimes gadījumu situācijās.

Projekta otrajā apmācību dienā dalībniekiem bija iespēja izspēlēt LSKJ grīdas spēli un radošā, humoristiskā veidā apliecināt savas iegūtās zināšanas par Sarkano Krustu un brīvprātīgo darbu. Dienas turpinājumā dalībnieki, izpildot interaktīvus uzdevumus darba grupu ietvaros, apguva pirmās palīdzības zināšanas par pareizu rīcību dažādu traumu, stipras asiņošanas, ķīmisku, termisku un dzīvnieku izraisītos nelaimes gadījumos. Otrā apmācību diena noslēdzās ar Mini pirmās palīdzības trasīti, kas dalībniekiem sniedza praktisku iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas četrās iestudētās nelaimes gadījumu situācijās, kuras atveidoja statisti – tēlotāji ar dažādām uzgrimētām traumām.

Pirmo divu apmācību dienu noslēgumā dalībnieki atzina, ka apmācības bija ļoti interesantas un lietderīgas, jo īpaši lielu atzinību ieguva Mini pirmās palīdzības trasīte. Viennozīmīgi visi dalībnieki atzīmēja, ka dalību šāda veida apmācībās rekomendē arī citiem jauniešiem.

2 3 4

Tevi varētu interesēt arī:

Atskats uz starptautisko nometni “Esi drošs un vesels!”

Ar prieku informējam, ka vakar, 3.augustā, tika oficiāli atklāta ‪Latvijas Sarkanā Krusta‬ struktūrvienības Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes ‪‬rīkotā starptautiskā nometne “Esi drošs un vesels”, kas līdz 6. augustam norisināsies Abragciemā, Latvijā. …

Gētes Institūts Rīgā Bērnu slimnīcas pacientiem dāvina četru valodu apguves galda spēli

Ziņa publicēta 30.08.2016.  Atsaucoties biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) struktūrvienības “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (LSKJ) Rīgas centra nodaļas realizētā  projekta “Radošās darbnīcas”  izteiktajam lūgumam, Gētes Institūts Rīgā Bērnu slimnīcas mazajiem …

Apmācības LSK darbiniekiem un brīvprātīgajiem: Krīzes intervence. Izdegšanas sindroms

Ziņa publicēta 19.07.2016.