Jau vairākus gadus sociālā integrācija bijis viena no LSKJ jauniešu aktīvākajiem darbības lauciņiem. 2014. gadā esam īstenojuši dažādas jauniešu apmācības, nodrošinājuši skolēnu un jauniešu brīvā laika pilnvērtīgu pavadīšanu, organizējuši nometnes un neformālās izglītības aktivitātes, īstenojuši projektus, kuros iesaistīti bērni un jaunieši no visas Latvijas.

 

Sociālās integrācijas projekts  „Speram soļus rītdienas labā”

LSKJ ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu, realizēja sociālās integrācijas projektu „Speram soļus rītdienas labā”, kura mērķis bija LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnes „Burtnieks” klientu vecumā no 3-70 gadiem dzīves kvalitātes paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā, sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgā. Projekta ietvaros notika šādas aktivitātes: 50 nodarbības bērniem vecumā no 3 līdz 15 gadiem; 5 tikšanās pasākumi ar psihologu un karjeras konsultantu; 9 tikšanās ar sociālo darbinieku, 2 LSK darbinieku un brīvprātīgo apmācības un  klientu kopīgie pasākumi. Pavisam projekta aktivitātēs kopā piedalījušās vairāk kā 200 personas.

Ģimenes sadraudzības pasākums „Vasaras piedzīvojums”

Ģimenes sadraudzības pasākums „Vasaras piedzīvojums” notika Vandzenes pagastā, Talsu novadā, kur ar radošu un interaktīvu aktivitāšu palīdzību tika stiprinātas ģimenes, kuras nonākušas vai pārdzīvojušas krīzes situācijas. Pasākuma mērķauditorija bija Zolitūdes traģēdijā cietušās ģimenes, un to finansēja Igaunijas Sarkanais Krusts. Pasākuma laikā paralēli nodarbībām, audzinātājas vadīja aktivitātes mazākajiem pasākuma dalībniekiem, tādējādi ļaujot vecākiem pilnvērtīgi izmantot iespēju un aktīvi iesaistīties pasākuma nodarbībās. Pateicoties dalībai mūzikas nodarbībās un radošajās darbnīcās, katram pasākuma dalībniekam bija iespēja sevī atklāt jaunas prasmes, pilnveidot savu personību, paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas paziņas, draugus un kopā ar ģimeni jauki pavadīt brīvo laiku.

LSKJ, kopā ar biedrības „Dzīvnieku pansija Ulubele” komandu, īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projektu „Atbildīgs, izglītots, iesaistīts”.

Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu, jauniešu, ģimeņu ar bērniem, vardarbību veikušo jauniešu, no vardarbības cietušo personu iesaistīšana, izmantojot inovatīvo pasākumu kopumu – sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības izveidi.