2014. gadā esam īstenojuši dažādas  jauniešu apmācības, nodrošinājuši skolēnu un jauniešu brīvā laika pilnvērtīgu pavadīšanu, organizējuši nometnes un neformālās izglītības aktivitātes, īstenojuši projektus, kuros iesaistīti bērni un jaunieši no visas Latvijas. Veselības veicināšana, sadarbībā ar pašvaldībām un LSK Veselības veicināšanas programmu, ir viens no LSKJ pamatdarbības veidiem, kas koncentrējas uz specifisku – bērnu un jauniešu auditoriju.

 

Apmācības arodskolās un informatīvo bukletu izstrāde

No 2014. gada maija līdz decembrim profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem visā Latvijā tika organizēti interaktīvi, izglītojoši pasākumi par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. Projekta iniciators un finansētājs bija Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), bet pasākumus īstenoja LSKJ.

Pavisam kopā notika 113 interaktīvi, izglītojoši pasākumi par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, kuru ietvaros tika izglītoti 2408 jaunieši. Dalībniekiem tika dalīti LSKJ izveidotie bukleti „Jaunieša piezīmes par seksualitāti, STI un kontracepciju”, kā arī 5 grāmatzīmes – izglītojošās kartiņas.

LSKJ vasaras izglītojošais pasākums „Drošs un vesels”

Jau tradicionāli ceturto gadu pēc kārtas tika rīkots izglītojošs pasākums par drošības un veselības jautājumiem LSKJ nodaļu jauniešiem.  2015.gadā plānots līdzīgu pasākumu organizēt ne tikai Latvijas jauniešiem, bet arī pieaicināt jauniešus no citu valstu Sarkano Krustu biedrībām. Pasākumā piedalījās jaunieši no LSKJ nodaļām no visas Latvijas, kas tika izglītoti par pirmo palīdzību, veselības veicināšanu, par cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumiem, pasākumiem, kuri veicami pazudušas personas meklēšanas gadījumā u.tml. Tā noslēgumā tika rīkota neliela nakts trase ar inscenētiem nelaimes gadījumiem, kuros jauniešiem bija jāizvērtē situācija un jārīkojas, saskaņā ar pasākuma laikā iegūtajām zināšanām par palīdzības sniegšanu. Šāda veida pasākumi izglīto un saliedē jauniešus, veicinot sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos.

Nometnes un citas brīvā laika aktivitātes bērniem un jauniešiem „Drošs brīvlaiks Tev un draugiem”

2014.gada vasarā īstenojām Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansēto brīvā laika aktivitāšu projektu „Drošs brīvlaiks”. Projekta mērķis bija nodrošināt bērniem un jauniešiem kvalitatīvu un interesantu brīvā laika pavadīšanu Rīgā, sekmējot jauniešu izglītotību par drošības un veselības jautājumiem un attīstot sociālo līdzatbildību.  Projekta ietvaros notika 5 tematiskie, informatīvi izglītojošie pasākumi dažādās Rīgas publiskās atpūtas vietās saistībā ar drošības un veselības jautājumiem. Pasākumi notika Rīgā un Vecāķos –  Grīziņkalna skeitparkā, Lucavsalas atpūtas parkā, Biķernieku sporta kompleksā, Uzvaras parkā pie bērnu laukuma un Vecāķu pludmalē. Pasākumos tika apskatītas šādas tēmas: „Negadījumi ar velosipēdiem”,  „Rīcība asiņošanas un apdegumu gadījumā”,  „Rīcība roku un kājas traumu gadījumā”, „Rīcība bezsamaņas gadījumā – cietušais elpo un rīcība bezsamaņas gadījumā – cietušais neelpo”, „Negadījumi uz ūdens”.

Visos pasākumos apmeklētājiem bija iespēja apgūt, kā pareizi jāveic cilvēka atdzīvināšanas pasākumi – sirds masāža un elpināšana, kā jāaptur deguna asiņošana, arī, ja asiņošana ir galvā, kaklā vai vēderā, kā pareizi jāuzliek spiedošs pārsējs stipras asiņošanas gadījumā rokā/kājā, kā jārīkojas traumu gadījumā (galva, mugura, rokas, kājas), kā jārīkojas aizrijoties, slīkšanas situācijā u.c. nelaimes gadījumos. Tāpat, dalībnieki tika informēti par veselīga un pilnvērtīga uztura nozīmi un neveselīga uztura ietekmi uz organismu. Pasākuma laikā dalībniekiem tika uzsvērta personīgās drošības nozīme, sniedzot pirmo palīdzību, kā arī dalībniekiem skaidrots, uz kādiem telefona numuriem jāzvana un kas ir jāsaka, izsaucot glābējus. Visos pasākumos apmeklētājiem bija iespēja saņemt dažādus LSK un LSKJ sagatavotos materiālus par drošības un veselības jautājumiem, LSKJ izveidoto bērnu krāsojamo komiksu un pastkartes, izgatavot savu atstarotāju.

Pasākuma dalībnieki ar lielu interesi piedalījās projekta aktivitātēs, pārbaudīja savas zināšanas un uzdeva LSKJ pārstāvjiem sev interesējošos jautājumus. Publisko pasākumu laikā septiņiem atpūtas vietu apmeklētājiem tika sniegta pirmā palīdzība nobrāzumu, sasitumu un citu traumu gadījumos.

LSKJ organizēja arī bērnu un jauniešu nometnes „Zaļas domas – zaļā Latvijā” , „Aktīvās brīvdienas”, „Radošās brīvdienas”. Nometņu mērķis bija nodrošināt pilnvērtīgu brīvā laiku pavadīšanu, ar interesantu aktivitāšu palīdzību izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu un veselīga uztura pamatprincipiem un izglītot par veselības veicinošām tēmām.